Portfolio

Cégünk fő profilja a beléptető, beteghívó, jegykiadó rendszerek fejlesztése és üzemeltetése. Mindezek mellett teljes körű online megoldásokat tudunk az ügyfeleink számára nyújtani, hely-, időpontfoglalási rendszerek, és webáruházak területén.

Intelligens CCTV rendszerek

Image

Integrált beléptető rendszer

Image

Informatikai hálózatok

Image

Tűzjelző rendszerek

Image

IT üzemeltetés

Image

Szoftverfejlesztés

Image

Pályázatok

Az elmúlt években több pályázaton is sikeresen szerepelt cégünk. A sikerek eredményeként tovább fejlődünk, megújulunk. A továbbiakban is próbálunk azokon a pályázatokon részt venni, amelyekkel frissíthetjük cégünk tudásbázisát. Igyekszünk a pályázatok keretében megvalósított innovációs fejlesztéseket az üzletiszférában tovább kamatoztani.
Easy Ticket többszereplős, online értékesítési rendszer dinamikus kapacitáskezeléssel
Kedvezményezett: BEKS Kommunikációs Technika Kft
Projektazonosító: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00272
Kapcsolat: Bacsa Sándor ügyvezető; e-mail: bacsa.sandor@beks.hu


Easy Ticket többszereplős, online értékesítési rendszer dinamikus kapacitáskezeléssel

A koronavírus-járvány utáni időszakban a turisztikai ágazatban jelentős változások következtek be az „érintésmentesség” területén.
A gyors, költséghatékony, biztonságos megoldásokat nyújtó célzott, innovatív, digitális megoldások jóval fontosabb szerepet fognak betölteni a turisztikai desztinációk életében.
A kontrollált beléptetés és az ehhez szükséges komfortos jegyértékesítés igénye ma már mindenhol jelen van, az utazástól a sporton át a szabadidős tevékenységekig.
Magyarország sport és szabadidős létesítményeiben is folyamatos a korszerű jegyértékesítési módok bevezetése. A hazai szereplők egy része rendelkezik bizonyos megoldásokkal, de egyik sem tudja megoldani az online rendszerek közti szinkronizációt, ezzel a dinamikus kapacitáskezelés problémakörét.
A projektben célunk egy olyan integrált, a piacon nem létező beléptető és jegyértékesítő rendszer kifejlesztése, amely fogadni tudja valamennyi online értékesítő rendszer igényét, legyen az web-es vagy mobil értékesítő rendszer, ugyanakkor ellátja azt a fajta szinkronizációs feladatot, amit a különböző online értékesítő rendszerek egymás közt jelenleg nem tudnak elvégezni.
Ezzel egyedülálló, nemzetközi piacon sem létező értékesítési rendszert hozunk létre. A projektben kifejlesztendő Easy Ticket fantázianevű többszereplős, dinamikus kapacitáskezeléssel rendelkező online értékesítési és beléptető rendszer több értékesítő platformon történő egyidejű értékestést biztost, dinamikus kapacitáselosztással.
Mesterséges intelligencia gondoskodik arról, hogy ne forduljon elő túlértékesítés vagy alulértékesítés. A visszaélésmentesen, minden partner által megbízhatóan működő rendszer érdekében csalásdetektálást végző mesterséges intelligencia is megvalósításra kerül. A rendszer stabil, üzemzavarok esetén is kiszámítható működését az elosztott rendszerek 21. századi technológiáinak alkalmazása biztosítja. A rendszer újdonságtartalma a dinamikus kapacitáskezelés és bevételnövelő eljárások többszereplős értékesítési rendszerben mesterséges intelligencia használatával, valamint csalás/visszaélésdetektálás mesterséges intelligenciával, visszaélések felismerése és kijelzése, valamint riasztások kiadása.

Az „Easy Ticket többszereplős, online értékesítési rendszer dinamikus kapacitáskezeléssel” c. projektet a BEKS Kft 362 MFt beruházási költséggel, 228,3 MFt-os támogatásból valósítja meg.

A projekt tervezetten 2024. szeptemberében valósul meg.Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogramKedvezményezett: Beks Kommunikációs Technika Kft.
A projekt azonosítószáma: GINOP-8.3.5-18/B
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap


MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.
A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget.
A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők.IoT megoldások alkalmazása emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó, eseményvezérelt biztonságtechnikai rendszer létrehozásábanA szerződött támogatás összege: 127 087 710 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 62,950337%
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.05.31.
Kedvezményezett: BEKS Kommunikációs Technika Kft.
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.7-15-2016-00769
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt bemutatása:

A projektben olyan piacképes termékek fejlesztését valósítjuk meg, melyben a jelenleg elszigetelten működő kamera, beléptető és beteghívó rendszerek funkcióit összekapcsoljuk, az IoT (Internet of Things) elve alapján egymással kommunikálókká tesszük, ezáltal „okos” klienskezelést tudunk megvalósítani egy adott létesítményben. Az „okos” klienskezelés keretében emelt szintű funkciókat valósítunk meg az épületbiztonság növelése érdekében. A projekt eredményeként létrejövő hardver és szoftver elemek: Welcome BIZTONSÁGTECHNIKAI ESEMÉNYKEZELŐ szerver szoftver Welcome BIZTONSÁGTECHNIKAI ESEMÉNYKEZELŐ felügyeleti PC szoftver Internetes távfelügyeleti web szerver és mobil keretrendszer Intelligens sorszámkiadó KIOSK Intelligens fali terminál A projekt újdonsága, hogy a rendszerek párhuzamosan és önállóan működnek egymás mellett, de amikor szükséges kiegészítik egymást, „besegítenek egymásnak” vagyis emberi beavatkozás nélkül együttműködnek. A fejlesztés hozzáadott szellemi értéke, hogy az egyébként nagy tudású rendszerek intelligenciáját növeli egy esemény vezérelt real-time együttműködési képességgel, aminek köszönhetően nő a rendszerek hatékonysága, felderítőképessége. A fejlesztés eredményeként létrejövő termék az IoT (Internet of Things) koncepció mentén formálja át a biztonságtechnikai piacot. Az új biztonságtechnikai alkalmazás megvalósításával, számottevő iparági hatással, átütő eredmény elérésével számolunk. Projektünkben az IoT elvű kommunikációt valósítjuk meg egy adott létesítményekben működő beléptető rendszer, ügyfélhívó rendszer és kamerarendszer összekapcsolásával. A real-time kamerakezeléssel a beléptető rendszer által felismert biztonsági problémák automatikusan kijelzésre kerülnek, élő kameraképpel együtt. A tervezett projektben megvalósítani kívánt integrációval megoldható, hogy a létesítmény belső részein is beléptető / ellenőrző pontok legyenek kialakítva. Az érkező ügyfelek olyan vonalkódos sorszámot kapnak, ami alkalmas a beléptető pontokon való áthaladásra. Ezzel biztosíthatjuk, hogy csak olyan zónákba léphetnek be, ahol ügyeik intézése miatt szükséges. A jogosultalan próbálkozásokat a rendszer felismeri és real-time kamera képen kijelzi a biztonsági szolgálat részére. A megvalósítani tervezett rendszer egyedülálló funkciókat és IoT alkalmazást valósít meg, ami alapján a legújabb iparági trendeknek való megfelelés adja rendszerünk átütő jelentőségét.
Kapcsolódó linkek:

Kutatás fejlesztési eredmények ismertetése
Kerekasztal prezentáció


Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a BEKS Kft.-nélA szerződött támogatás összege: 14 995 720 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.04.01.
A projekt befejezésének vége: 2018.03.31.
Kedvezményezett: BEKS Kommunikációs Technika Kft.
A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.2-16-2016-00268
Támogató alap: Európai Szociális AlapA projekt bemutatása:

A projekt keretében az alábbi 9 munkakör átszervezése hagyományos, heti 40 órás munkarendről: az ügyvezető (1fő) és a műszaki igazgató(1 fő) átalakítása kötetlen munkaidőre; 6 fő szoftverfejlesztő munkarendjének átalakítása távmunkában történő munkavégzésre; 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő kereskedelmi asszisztens és 1 fő asszisztens munka idejenek átalakítása rugalmas munkavégzésre (flexi-time); valamint a szerviz vezető (1fő) , a hálózatépítési csoportvezető (1fő) és az elektroműszerész (1fő) munka idejének átalakítása munkaidőkeretre. 1 fő új munkavállaló felvétele szoftverfejlesztő munkakörbe, munkaidőkeretben történő munkavégzésre. Munkavállalóink számára új, korszerű munkaeszközök beszerzése a hatékonyság növelése érdekében, valamint a vezetők és a munkavállalók részére szervezett képzések, coaching megvalósítása .Munkahelyi mentor (1fő) alkalmazása a megvalósítási időszak alatt.
Projektünk célja, a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével vonzóbbá tenni cégünket Vezetőink és munkavállalóink részére háromféle képzést szervezünk a rugalmas foglalkoztatással kapcsolatban. A kommunikáció és konfliktuskezelés képzés célja a vállalati belső kommunikáció javítása, a konfliktushelyzetek feloldása. A stresszkezelés, problémamegoldás gyakorlati technikáinak megismerése mind a munkahelyen, mind a magánéletben egyaránt jól hasznosítható, ezért fontos megismertetni a munkavállalóinkkal és vezetőinkkel egyaránt, javítva ezzel a hatékonyságot és a belső vállalati légkört. A hatékonyság növelés képzést munkavállalóink számára szervezzük, mely ismeretek hatékonyabb időgazdálkodást és munkavégzést eredményeznek. A rugalmas foglalkoztatás bevezetésével az egyes munkakörökben dolgozó munkatársak más-más időbeosztással fognak dolgozni. Ez megnehezítheti számukra az együttműködést és az egymás közötti kommunikációt A képzések eredménye a vezetők és munkavállalók egymás közötti kommunikációjának a fejlesztése, a stresszhelyzetek, a konfliktusok, valamint a felmerülő problémák hatékony kezelése. Mindez megkönnyíti a változások befogadását és növeli a munkatársak alkalmazkodó képességét az új helyzetben Dolgozóink munka idejének az átalakítása rugalmas munkavégzési formákba egy modernebb vállalati kultúra létrehozását jelenti. Az elkötelezett és kiegyensúlyozott munkavállalók hatékonyságukkal viszik előrébb vállalkozásunkat, ezzel népszerűsítve cégünket és növelve a munkahely reputációját A rugalmas munkavégzési forma megkönnyíti a munka és magánélet közötti egyensúly megteremtését a munkavállalók számára, míg a munkáltató részéről megkönnyíti a munkaszervezést azáltal, hogy a munkaidőt a munkához tudja igazítani. A kötetlen munkarend a tulajdonosok, vezető beosztású munkavállalók számára átengedi a munkaidő beosztásának teljes jogát. A munkaidőkeret a munkáltató részére lehetővé teszi, hogy a munkaidőt a számára leghatékonyabb módon ossza be, az általános munkarendhez képest egyenlőtlenül. Mindez növelheti a munka hatékonyságát, hiszen illeszkedik a tényleges munkaerő-szükséglethez.


Üveghab felhasználási területeinek kutatás-fejlesztéseA szerződött támogatás összege: 565 467 689 Ft
A projekt kivitelezése: 2016.09.26. - 2018.09.25.
Kedvezményezett: Daniella Ipari Park Szolgáltató Kft.
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.1-15-2015-00706
Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap


Üveghab felhasználási területeinek kutatás-fejlesztése

A Daniella Ipari Park Szolgáltató Kft. és a BEKS Kommunikációs Technika Kft. által létrehozott konzorcium az „Üveghab felhasználási területeinek kutatás-fejlesztése” projekt megvalósításához 565,47 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú pályázati kiíráson. (Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.1-15-2015-00706).

A vállalkozások olyan válogatási, őrlési, hőkezelési és vizsgálati technológiát fejlesztenek, amely zárt rendszerként képes a veszélyes és nem veszélyes üveghulladékot felhasználni, és azokból környezetbarát, magas hozzáadott értékkel rendelkező, innovatív termékeket, üveghab granulátumot és táblás üveghab szigetelő termékeket előállítani. Az új, innovatív technológia egyedülálló, kompakt módon magában foglalja az üveghabgyártás valamennyi részfolyamatát, az input nyers hulladék válogatásától a késztermék előállításáig, valamint az optimális termékminőség eléréséhez szükséges, a technológia részfolyamatainak összehangolását, felügyeletét és elemzését végző komplex termelésinformatikai rendszer kifejlesztését. A projekt megvalósítása során olyan speciális gépek, eszközök kerülnek kifejlesztésre, melyek a technológiához szükségesek, viszont kereskedelmi forgalomban nem vásárolhatók meg.

A konzorciumvezető Daniella Ipari Park Kft. egyrészt üveghab granulátum gyártását és ahhoz kapcsolódó K+F tevékenységet végez, másrészt ipari ingatlanok bérebadásával, üzemeltetésével foglalkozik. A BEKS Kft. informatikai rendszerintegráció területén a térség legnagyobb tapasztalattal bíró vállalkozása.

A konzorciumi tagok arra vállalkoznak, hogy az újrahasznosítás módszerével veszélyes és nem veszélyes nyers hulladéküvegből, magas hozzáadott értékkel bíró végterméket állítsanak elő. A projektben a tagok saját szakterületükhöz illeszkedve számos kutatás-fejlesztési feladatot valósítanak meg, ilyen többek között: az üveghab gyártástechnológia kutatása, az üveghab hőkezelési eljárásának- és a megvalósító berendezések kutatás-fejlesztése, a termelésinformatikai rendszer kiépítéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés, valamint az üveghab mintadarabok anyagi- és vegyi szerkezetének kutatásához kapcsolódó feladatok.

A táblás üveghab terméket elsősorban lakó- és irodai épületek, valamint ipari létesítmények utólagos hőszigetelésére hozzák majd kereskedelmi forgalomba. A veszélyes hulladéküvegből készült üveghab granulátum kiváló vízzáró és vízelvezető képességének köszönhetően útalapként, aljzatbeton alatti hőszigetelésre alkalmas, út- és vasútépítés során ideális szigetelőanyag. A hőszigetelő rendszer értékesítése elsősorban az építkezési anyagokkal kereskedő cégek részére történik majd. Jelenleg ilyen kapacitás Kelet-Közép-Európában nem létezik, ezért a létrehozandó hazai gyártókapacitás piacvezető szerepet tölthet be a térségben. Az Európai Unión belül Közép-Kelet-Európában a legmagasabb az alacsony épületenergetika hatásfokkal rendelkező épületek aránya, így ez a piac is kiemelten fontos a projekt szempontjából.


Saját termékekSaját fejlesztésű beléptető hardver & szoftver

A Welcome3 beléptetőrendszer képes a felügyelt létesítményen belüli személymozgások nyilvántartására, valamint a dolgozói csoportok, vendégek, látogatók, gépjárművek mozgásának térbeli és időbeli korlátozására.

A rugalmas jogosultsági rendszer beállításával finoman szabályozható, hogy ki, mikor és hol közlekedhet a létesítményben. Zónák használatával az épületben, területen történő mozgás pontosan nyomon követhető és a monitorfunkció segítségével bármikor lekérdezhető. A hagyományos kulcsokkal sem kell bajlódni — különösen igaz ez a kulcs elvesztése vagy dolgozó távozása esetén előforduló problémás helyzetekre. A jogosultságok beállítása, visszavonása néhány mozdulattal, számítógépes szoftver segítségével lehetséges.

A beléptetőrendszer összekapcsolható munkaidő-nyilvántartással, projektek dolgozói munkaidő-követésével is. Élményfürdőkben, szállodákban, wellness létesítményekben az értékesítő szoftverrel kiegészítve a vendégek fogyasztásának kezelése készpénzkímélő módon valósítható meg. Az értékesítő rendszer a felhasználó adottságainak megfelelően testre szabható. A moduláris felépítésnek köszönhetően csak az igényeknek megfelelő rendszerelemek telepítése szükséges.Tudjon meg többet...

Referencia

Tekintse meg néhány kiemelt Ügyfelünket, akik már igénybe veszik valamelyik havidíjas szolgáltatásunkat.
Tartozzon közéjük Ön is!

Referenciamunkáink

Az alábbi táblázatban rendszereztük Partereinket, akiknek segítettünk az elmúlt hónapokban az eredményesebb és hatékonyabb munkában. Vannak köztük kicsik és nagyok, kereskedők és szolgáltatók, fiatalabb és több évtizedes múlttal rendelkező cégek is.


Aquaticum Debrecen
Szent Gellért Fórum
DVTK Stadion
ThyssenKrupp Components Technology Hungary Kft.
Hajdúdorogi Főegyházmegye Érseki Hivatala
Bujtosi Szabadidő CsarnokBudapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt.
Eger Termál Kft.
Forest Offices - Debrecen
Böszörményi Baromfifeldolgozó Kft.
Agóra Tudományos Élményközpont
Főnix Csarnok - DebrecenTeva Gyógyszergyár Zrt.
Mondi Szada Kft.
Alföldi Nyomda Zrt.
ThyssenKrupp Components Technology Hungary Kft.
Debreceni Egyetem
MANZ Hungary Kft.
Nemzetközi Iskola - Debrecen
Debreceni Labdarúgó Akadémia
Cívis Ház Zrt.Kabinet-FM Zrt.
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt.
Grand Tours 2000 Kft.
DH-Szerviz Kft.Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt.
Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Daniella Ipari Park Kft. - Energocell®Rólunk

A beks Kommunikációs Technika Kft-t 1991-ben alapítottuk. Kezdeti fő tevékenységünk informatikai infrastruktúrák kiépítése volt. Az évek során projektek százainak megvalósításával hatalmas mennyiségű tudást és tapasztalatot halmoztunk fel, amelyeket napi tevékenységünkben hasznosítunk. Az elmúlt közel 30 év alatt informatikai rendszer-integrációban, egyedi rendszerek telepítésében a térség egyik legjelentősebb, nagy tapasztalattal bíró vállalkozásává váltunk.

Törekszünk minden olyan megoldást, innovációs eljárást alkalmazni, ami egy létesítményt értékesebbé tesz, funkcionalitását növeli. Megoldásainkban törekszünk az egyedi fejlesztésű és gyártású termékeken kívül az oda leginkább alkalmasabb neves hazai vagy külföldi cégek eszközeit alkalmazni.

A 2003 óta fejlesztett, jelenleg harmadik generációs WELCOME3 fantázia nevű integrált beléptetőrendszerünk minden hardver és szoftver eleme saját fejlesztés. A rendszer elemei IP alapú kommunikációval működnek, képesek szerver vagy szerver nélküli, autonóm üzemmódra egyaránt. A klasszikus, RFID alapú beléptető funkción túl a rendszer kiegészíthető belépőjegy, bérlet értékesítéssel, időpont foglalásos szolgáltatások értékesítésével, öltözőszekrény kezeléssel, dolgozói munkaidő kimutatással, betegbehívó alkalmazással. A rendszer alkalmas készpénz kímélő fogyasztás elszámolására, könnyen integrálható CCTV kamerarendszerhez. Rugalmassága folytán alkalmazható irodaházak, ipari létesítmények, strandfürdők, uszodák, stadionok és más létesítmények dolgozói és vendég beléptetési feladatainak megoldására. Speciálisan alkalmazható gyógyfürdőkben TB támogatott kúrák időpont-beosztására és elszámolására. A rendszer valamennyi elemét munkatársaink fejlesztették: az elektronikus hardver vezérlőktől kezdve a rendszert működtető alacsony és magas szintű szoftver komponensen keresztül a készülék házig. Az eszközök gyártását saját tulajdonú lézervágó, 3D nyomtatók segítik. Így elmondhatjuk, hogy teljes mértékben ki tudjuk elégíteni a felhasználók egyedi igényeit, teljesmértékben el tudjuk végezni a rendszer testre szabását.

Szívesen végzünk komplett gyengeáramú projekteket, így az épület beléptető rendszerén kívül a CCTV megfigyelő rendszerét – ezek informatikai infrastruktúráját is kiépítjük, ugyanúgy, mint az épület egyéb biztonság technikai rendszerét (tűz és vagyonvédelem, hang rendszer). Referenciáink közt tudhatjuk hazánk jelentősebb fürdői közül a Hajdúszoboszló HungaroSpa-t, Debrecen Gyógyfürdőt, Eger Strandfürdőt, Budaörsi Uszodát, valamint több Kelet-Magyarországi futball stadion beléptető és CCTV rendszerét, így a debreceni Nagyerdei Stadionban, a Balmazújvárosi Városi Stadionban, a miskolci DVTK Stadionban, a szegedi Ifjúsági Centrum stadionjában is Welcome beléptetőrendszerrel engedik be a szurkolókat.

Törekszünk a kivitelezés minden munkafázisát maguk végezni. A kábelek behúzását, a hardver eszközök felszerelését és beüzemelését ugyanúgy saját munkatársaink végzik, mint a szerverek, munkaállomások telepítését és rendszerintegrálását. Rendelkezünk hibajegy követő rendszerrel, ami nyilvántartja és követi a felhasználói bejelentéseket, a support munkatársaink pedig igyekeznek azokat minél hamarabb orvosolni. Nem csak a saját fejlesztésű Welcome3 rendszereinket tartjuk karban, hanem általános informatikai üzemeltetést is végzünk magasan kvalifikált rendszergazdáinkkal.

Kapcsolat

Elérhetőségek

Felmerülő kérésével, kérdésével, észrevételével vagy estleges panaszával kapcsolatban munkatársaink állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken

Itt vagyunk

Debrecen abszolút belvárosában talál minket, az alábbi térképen tovább tájékozódhat


Üzenetküldés


Cégadatok

Adószám: 11149484-2-09
EU regisztrációs adószám: HU11149484
Cégjegyzékszám: 09-09-002473
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-76564857
IBAN bankszámlaszám: HU80 1160 0006 0000 0000 7656 4857
KSH szám: 11149484 6209 113 09
GDPR: Adatvédelmi tájékoztató

Stratégiai partnereinkLogo

Logo

beks | Kommunikácós Technika Kft. | 2023